Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodemenergie: wat is het, waar kan het, hoe werkt het (goed)?

Bodemenergie: wat is het, waar kan het, hoe werkt het (goed)?

Op zoek naar een toegankelijke uitleg over bodemenergie? De vernieuwde SIKB-waaier Bodemenergie bevat een handzaam overzicht van de technische aspecten: wat is het, waar kan het, hoe werkt het (goed)? Verder een uitleg over de wettelijke eisen aan systemen (het concept- Wijzigingsbesluit Bodemenergie) en bevoegdheden van provincies en gemeenten. Uiteraard ook aandacht voor de nieuwe handreikingen voor het beoordelen van vergunningaanvragen (BUM Bodemenergie) en voor toezicht en handhaving (HUM Bodemenergie). Ook de afspraken over kwaliteitsborging bij mechanisch boren, ontwerp en realisatie van bodemenergiesystemen worden in de waaier toegelicht. Klik hier om te bestellen.