Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodembescherming.nl: gerichte bodeminformatie voor ondernemingen

Bodembescherming.nl: gerichte bodeminformatie voor ondernemingen

SIKB heeft in 2011 de website www.bodembescherming.nl gemaakt. Deze site biedt ondernemers gerichte informatie over voorzieningen (zoals vloeren en verhardingen) en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij hun bedrijfsactiviteiten. De site blijkt in een grote behoefte te voorzien. SIKB heeft de site daarom uitgebreid met informatie over het keuren van ondergrondse opslagtanks en het keuren van mestbassins in de agrarische sector. Ook recente wijzigingen in de regelgeving en de antwoorden op veel aan SIKB gestelde vragen zijn verwerkt in de tekst. Uiteraard is de site net zo overzichtelijk gebleven. Allerlei links bieden verwijzingen naar extra informatie. Klik hier voor een blik op de vernieuwde site.