Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Alles over gemeentelijke taken bodemenergie

Op 1 juli 2013 treedt het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen in werking en worden gemeenten bevoegd gezag voor bodemenergie. Gemeenten, milieudiensten en andere deskundigen hebben een praktische leidraad voor vergunningverlening en voor toezicht & handhaving opgesteld om een ieder wegwijs te maken.

Op 1 juli 2013 treedt het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen in werking en worden gemeenten bevoegd gezag voor bodemenergie, om precies te zijn voor de meeste gesloten bodemenergiesystemen.
Gemeenten, milieudiensten en andere deskundigen (van SIKB, I&M, Bodem+ en marktpartijen) hebben een praktische leidraad voor vergunningverlening (de BUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken) opgesteld om een ieder wegwijs te maken. De criteria voor het beoordelen van vergunningaanvragen zijn op een rijtje gezet en van een praktische toelichting voorzien. Bodemenergie is voor de meeste gemeenten en milieudiensten een nieuw werkveld, maar er is ook al heel wat ervaring opgedaan die via de BUM uitgewisseld wordt. De BUM is dan ook met recht een kennisdocument en werkdocument in één te noemen.
Ook is er een leidraad opgesteld voor het beoordelen van meldingen, het toezicht en de handhaving (de HUM bodemenergie voor gemeentelijke taken). Met toezicht en handhaving bij gesloten systemen is er duidelijk minder ervaring. De lijsten met controlepunten die in de HUM Bodemenergie zijn uitgewerkt, zijn dan ook onmisbaar voor iedereen die als gemeentelijk toezichthouder zal optreden.
Doel en status
Doel van de BUM en HUM is het bevorderen van een eenduidige werkwijze. Dit door het bieden van overzicht (kennisdocument) en door het waar gewenst geven van advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte. De BUM BE en HUM BE zijn richtlijnen (werkdocumenten) voor de taakuitvoering. Het ontwerp van de BUM en van de HUM heeft ter inzage gelegen. Het CCvD Bodembeheer heeft de definitieve versie van beide documenten vastgesteld op 21 juni 2012.
Provinciale takenVoor de provinciale taken bij bodemenergie is eerder al een BUM BE (deel 1) en een HUM BE (deel 1) ontwikkeld.
Meer info?Klik hier voor meer informatie over de BUM. Voor meer informatie over de HUM klik hier.
Kijk ook eens op www.allesoverWKO.nl