Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Adviesbranche over BRL SIKB 15000

VKB, VVMA en NL Ingenieurs hebben een “open brief BRL SIKB 15000” opgesteld. In deze brief evalueren de bureaus het erkenningenstelsel en doen zij een voorstel voor de nieuwe situatie.

VKB, VVMA en NL Ingenieurs hebben een “open brief BRL SIKB 15000” opgesteld. In deze brief evalueren de bureaus het erkenningenstelsel en doen zij een voorstel voor de nieuwe situatie. De open brief komt aan de orde tijdens de kennis- en discussiebijeenkomsten over het voorontwerp voor een BRL Bodemonderzoek en bodemadvies. Download hier de brief.