Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vindhetverleden in de praktijk op 22 juni 2023

Kennisdialoog: Graven & grafvelden
Technieken: Isotopen en micromorfologie in de AMZ

Donderdag 22 juni 2023
Collectiecentrum Nederland (CCNL/RCE) in Amersfoort 09.30 tot 12.30
Klik hier voor het adres en de route.
Maximum aantal deelnemers: 50
Telt mee als nascholingsactiviteit Actorregister

Onder de titel ‘Samen Kennis Maken’ wordt door RCE en SIKB gewerkt aan een nieuwe kennisinfrastructuur voor (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de Nederlandse Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Dit is onderdeel van het European Research Infrastructure Heritage Science (E-RIHS). Het doel van E-RIHS is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het (nationale) netwerk van kennis en expertise.
De infrastructuur voor het Nederlandse werkveld krijgt gaandeweg vorm in een digitale ‘Gouden Gids’, een wegwijzer voor professionals in de archeologie: www.vindhetverleden.nu
Om vraaggericht onderzoek te stimuleren voorziet het project ‘Samen Kennis Maken’ ook in een reeks kennisdialogen, waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Deze bijeenkomsten worden in het voor- en najaar van 2023 gehouden. Zij monden uit in een Kennisfestival, begin 2024 als ook de website vindhetverleden.nu online zal gaan.

Workshop met kennisdialogen
Op donderdagochtend 22 juni wordt in het CCNL/RCE de eerste kennisdialoog gehouden in de vorm van een workshop.
Allereerst presenteren drie specialisten kort hun onderzoekstechnieken en resultaten uit de AMZ-praktijk. Vervolgens is er na elke presentatie ruimte voor een dialoog tussen de deelnemers en de specialist. Deze dialoog is bedoeld als inhoudelijk gesprek tussen de archeoloog/PvE opsteller/beleidsarcheoloog. Hoe kan het samenspel tussen vraag en antwoord in optima forma nieuwe kennis opleveren? Ook is er ruimte voor discussie over de toepassing in de praktijk, de do’s en dont’s bij monstername, zeggingskracht, kenniswinst door experimenteren en kansen voor nieuwe onderzoeksvragen.

Bonus: We nodigen de deelnemers graag uit om een onderzoeksvraag uit de (AMZ) praktijk mee te nemen.
Deelname telt mee als nascholingsactiviteit in het kader van het Actorregister.

Voor wie?
(Senior) KNA Actoren Ba/Ma, PvE opstellers en beleidsarcheologen.

Thema
Het thema voor de kennisdialoog op 22 juni is ‘Graven en grafvelden’
In de spotlight: isotopen en micromorfologie in de AMZ

Programma
09.00 uur: inloop met koffie en thee
09.30 uur: opening door de moderator Dana Kooistra

E-RIHS in Nederland en het belang van de dialoog - Liesbeth Theunissen (RCE)

Sneak preview vindhetverleden.nu - Esther Wieringa (SIKB)

The Science of death: isotopenonderzoek van archeologische menselijke begraven én gecremeerde resten - Lisette Kootker (VU)

Dialoog deelnemers o.l.v. moderator

Verdwenen landschappen zichtbaar door micromorfologisch onderzoek aan Merovingische grafkuilen - Hans Huisman (RCE)
Dialoog deelnemers o.l.v. moderator

Het resultaat uit Isotopenonderzoek op (edel)metaal uit graven - Stephen Merkel (VU, Engelstalige bijdrage)
Dialoog deelnemers o.l.v. moderator

12.30 uur: afsluiting

Aanmelden
Helaas is de workshop vol. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst. hier aanmelden.

Gerelateerd