Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vindhetverleden’ in de praktijk - 7 december 2023

Kennisdialoog II
Technieken: Ancient DNA en sedaDNA in de Archeologische Monumentenzorg

Wanneer: donderdag 7 december 2023 van 09.30 tot 12.30 uur
Waar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort
Maximum aantal deelnemers: 50
Voor wie: (Senior) KNA Actoren Ba/Ma, studenten, PvE-opstellers en beleidsarcheologen

Telt mee als nascholingsactiviteit Actorregister.
Deelname is gratis.

Op donderdagochtend 7 december wordt bij de RCE de tweede kennisdialoog gehouden in de vorm van een workshop. De kennisdialoog maakt onderdeel uit van het E-RIHS project ‘Samen kennis maken’ (zie www.vindhetverleden.nu).

Deze keer staan de technieken aDNA en sedaDNA en hun toepassingsmogelijkheden in de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) in de schijnwerpers. Allereerst presenteren specialisten kort hun onderzoekstechnieken en resultaten uit de AMZ-praktijk. Vervolgens is er na elke presentatie ruimte voor een dialoog tussen de deelnemers en de specialist.

Eveline Altena (LUMC) brengt je weer upto-date met DNA onderzoek op menselijke resten:
‘DNA onderzoek op archeologische menselijke resten heeft het afgelopen decennium grote ontwikkelingen doorgemaakt. De huidige methoden zijn beter en gevoeliger, waardoor we meer kunnen en meer materiaal in aanmerking komt voor onderzoek. Hierdoor is er inmiddels ook een serieuze referentiedataset opgebouwd. Aan de hand van casestudy’s uit het veld zal ik laten zien wat de mogelijkheden zijn binnen de commerciële archeologie.’

Arjen de Groot (WUR) en zijn team nemen je mee in wat sedaDNA in oude bodemlagen ons kan vertellen:
‘Nieuwe laboratoriumtechnieken maken het inmiddels mogelijk om niet alleen DNA uit menselijke, dierlijke of plantaardige archeologische resten te halen, maar ook DNA te winnen uit bodemmonsters. Via dit zogenaamde sedaDNA kan men soorten detecteren waarvan geen herkenbare resten meer aanwezig zijn. De methode is nog sterk in ontwikkeling en wordt momenteel binnen onderzoeksproject “Constructing the Limes” getest op Nederlandse contexten. Deze presentatie geeft een update over wat nu al mogelijk is, wat we hopen te bereiken en aan welke voorwaarden de monstername moet voldoen.’

Klik hier voor het volledige programma.

Doe mee en meld je aan:
Aanmelden
Adres en route

Gerelateerd