Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BIDON

Initiatief van markt en overheden voor ontsluiten van beschikbare gegevens

Overheden en marktpartijen zijn in 2014 het BIDON-initiatief gestart. BIDON staat voor Bodem Informatie Delen tussen Overheid en Netbeheerders. Doel van het initiatief is te komen tot een landelijke voorziening om beschikbare en nieuwe resultaten van bodemonderzoeken via internet voor iedereen beschikbaar te maken.

BIDON sluit aan bij de afspraken die overheden in het Bodemconvenant hebben gemaakt ten aanzien van gegevensontsluiting. Om alle digitaal beschikbare gegevens via een landelijke voorziening te ontsluiten is vooral een organisatorische inspanning nodig. De benodigde technische harmonisatie is al vergevorderd, doordat de bodemsector al volop werkt met digitale gegevensopslag en met de uitwisselingsstandaard SIKB0101.

Meer informatie over BIDON

Dataset BIDON

Om gegevens uitwisselbaar te maken is het van belang dat zowel de markt als de overheid een zelfde gegevensset hanteert en daarbij ook een gangbaar uitwisselprotocol gebruikt. Om een uniforme dataset te verkrijgen die aan de behoeftes van zowel markt als overheid voldoet is een werkgroep geformeerd die in 2015 een concept-dataset heeft opgeleverd. Globaal betreft dit een optelling van de huidige LIB-dataset (statusgegevens) en de Basisdataset Onderzoeksgegevens (data uit veldwerk en analyse). Het doel van deze concept dataset is om met zo min mogelijk verplicht in te vullen velden een dataset te krijgen die wel voldoet aan de functionele behoefte (de hergebruiksvraag). In de dataset wordt gesproken van verplichte velden en wenselijke velden. De verplichte velden (must have) zouden vanaf het begin van het in gebruik nemen van de Landelijke voorziening gevuld moeten worden terwijl de wenselijke velden (nice to have) gevuld kunnen worden indien de gegevens beschikbaar zijn.

Klik hier voor de dataset BIDON

Gerelateerd