Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

De Omgevingswet en onze protocollen en richtlijnen - 11 oktober 2022 - 's-Hertogenbosch

De bijeenkomsten gaan in hoofdlijnen in op de wijzigingen in de verschillende schema’s ten gevolge van de OW. Plenair wordt kort ingegaan op aard en achtergrond van de Omgevingswet en de Rbk 2021, alsmede op de algemene doorwerking op de SIKB-schema’s. Vervolgens wordt in parallelsessies ingaan op de specifieke schema’s.

Gerelateerd