Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Asbest-onderzoek in bodem en grond

Grote belangstelling voor themabijeenkomst ‘Asbestonderzoek in bodem, is dat werkbaar?’

Op 6 april 2017 verzorgde SIKB een themabijeenkomst om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen adviseurs en veldwerkers die in hun praktijk te maken hebben met de regelgeving en normdocumenten voor asbest-onderzoek in bodem en grond.

Met ruim 130 deelnemers was de belangstelling groot. Het merendeel van de deelnemers betrof adviseurs en veldwerkers. Daarnaast waren enkele vertegenwoordigers van bevoegde gezagen, grondbanken, opdrachtgevers en Certificerende Instanties aanwezig.


Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen gedeeld over vooronderzoek, terreininspecties, inrichting van het veldonderzoek conform Protocol 1001 of Protocol 2018 en de visuele beoordeling van puin.

Op het programma stonden de volgende presentaties, die u kunt downloaden door op de titel klikken.

In de flyer ‘top 10 asbest-verdacht puin’ ziet u afbeeldingen van bouwconstructies waarin veelvuldig asbest werd toegepast in de periode van 1945 tot 1995.